Header Campings Sandaya

Condicions generals de venda

El lloguer d'un allotjament o una parcel·la d'acampada implica que l'arrendatari està conforme amb les condicions generals de la reserva i que accepta sense excepció les normes internes.

Cada família ha de ser registrat per un contracte els drets no són transferibles. Això és un lloguer "temporal".

Les taxes o informació publicats en aquest fullet són subjectes a errors o omissions d'impressió (textos i les fotos no són vinculants). Només els preus en la factura són contractuals. Els preus en el fullet estan fets en Euros i inclou l'IVA, segons la tarifa d'IVA vàlid el 2016.12.01).

El preu acordat reserva inclou l'IVA. El preu del contracte està subjecta a canvis segons els límits legals i reglamentaris, llevat que canvis en el tipus de gravamen aplicable, entre la data de reserva i la data de pagament de l'import pendent.

L'import de l'impost de turisme varia de poble a poble, i és conforme amb l'import que correspon al moment de l'estada. (En 2017 s'esperen variacions).

Els càmpings Sandaya neguen l'accés a les famílies que contenen un major nombre de participants que la capacitat d'allotjaments llogat (nadons i nens inclosos). Els menors no acompanyats pels seus pares o tutors legals no seran acceptades dins dels càmpings Sandaya.

Reserves de grup: Les reserves de més de 3 parcel·les o allotjaments per una persona física o una persona jurídica amb el mateix dades d'allotjament constitueix un grup. Els allotjaments i parcel·les proposades a la pàgina web de Sandaya es dirigeixen exclusivament als clients individuals. Peticions de reserva per a grups s'han de fer mitjançant e-mail a vacances@sandaya.fr

El comprovant de reserva serà lliurat a l'inquilí un cop realitzat el pagament a compte. En cas de demanar-ho de manera explícita l'arrendador assignarà un número de parcel·la a l'arrendatari, tenint en compte les preferències de l'arrendatari, i la disponibilitat del moment. (Suplement de 32€ / estada). Amb la finalitat de satisfer les necessitats de l'arrendatari. En cas que l'arrendador no pot complir amb la petició, l'import del suplement serà retornat a l'arrendatari.

El pagament a compte (30% de l'import total) i l'assegurança d'anul·lació han d'abonar-sense excepció en el moment de confirmar el contracte de servei. Aquest es resta de l'import total, corresponent a l'estada, pendent de pagament. Tota reserva feta amb menys de 30 dies abans de la data d'arribada ha de ser abanodo a la totalitat.

Condicions de cancel·lació: Totes les cancel·lacions s'han de presentar per escrit per correu certificat amb justificant de recepció enviat al càmping. La data de cancel·lació és vàlida en la data de recepció de la carta certificada en qualsevol cas de cancel·lació, el cost de l'opció de cancel·lació, per a aquells que els han utilitzat, serà conservat.

GARANTIA D'ANUL·LACIÓ: Sota condició de seguir les obligacions contractuals. 

Amb aquesta opció, pot recuperar l'import satisfet, menys el cost de la garantia d'anul·lació, en cas que ha d'anul·lar la seva estada en alguna dels casos següents: mort; un accident de lesió greu de l'arrendatari o del cònjuge, descendents o ascendents, germans i germanes; acomiadat de l'arrendador o del seu cònjuge; mundancsa causa de la mobilitat laboral; danys a la residència de l'inquilí a causa d'incendi, danys per aigua, danys a la propietat després de robatori o vandalisme; una tempesta o un desastre natural; o en cas d'exàmens de recuperació d'un fill (a) menor d'edat de l'arrendatari.

La contribució de l'opció de cancel·lació és pagador en la seva totalitat i només la reserva :

Per ser acceptada, l'anul·lació de l'estada ha de ser enviada per carta certificada amb acusament de recepció màximum 3 dies després dels fets causants de l'anul·lació. En aquesta carta s'ha d'adjuntar els documents que demostren de forma explicita la causa de l'anul·lació. Tots els imports que ha abonat seran retornats menys l'import de l'assegurança d'anul·lació.

L'import restant de l'estada ha de ser abonat abans de 30 dies de la seva data d'arribada. En el cas que aquest pagament no es realitza, la reserva pot ser anul·lada.

ARRIBADA / SORTIDA: L'arribada d'allotjaments a partir de 16 h; sortida abans de les 10 h. Arribada acampada a partir de 15H, sortida abans de les 11h.
Quan una arribada no correspon amb la informació de la reserva l'entrada al càmping pot ser denegada i la reserva anul·lada. En aquest cas l'arrendador es queda amb l'import satisfet per l'estada inclòs l'import de l'assegurança d'anul·lació.

En cas que un arrendatari no s'ha presentat 24 hores després de la data d'arribada prevista, la reserva es considera anul·lada. L'arrendador es quedarà amb l'import de lliurament a compte i el pagament de l'estada.

Tot arrendatari ha de respectar la normativa interna del càmping. La normativa aquesta penjada a recepció. Tot arrendatari és responsable per probelmas que siguin causades per persones que l'acompanyen durant la seva estada. Incompliment d'aquesta normativa pot causar l'expulsió de l'arrendatari.

Sorolls: A partir de les 23h es demana de respectar el silenci, excepte en Cypslea a partir de 24h. Dos avisos per aquest tema per part de l'arrendador a l'arrendatari, pot causar l'expulsió de l'arrendador. En cas de queixes o violència l'arrendatari serà explusado directament.
L'entrada de cotxes estarà tancat a partir de 22H (24H durant l'estiu). Entre 22H (24H durant l'estiu) i 7H, tot trànsit al càmping queda prohibit.

En cas de sortida abans del final de l'estada, no es farà cap reemborsament. No hi ha devolució o compensació es tindran en compte en el cas d'un tancament temporal o estacional d'un o més serveis relacionats a un problema tècnic , el clima, administrativa o legislativa.

En tots els bungalous o mòbil-homes estan previstos dels estris de cuina necessàries, com també mantes (Excepte llençols i tovalloles). A l'arribada l'arrendatari rep 01:00 intventario que ha de revisar, i informar de qualsevol anomalia en aquest inventari. Tota problema relacionada amb neteja o de l'allotjament llogat, ha de ser avisat a molt tard 24 hores després de l'arribada, perquè el nostre equip pot atendre el problema. A partir d'de 24 hores després de l'arribada no s'acceptaran queixes.

L'arrendatari és responsable per la neteja del seu bungalow o mobile-home. En acabar la seva estada ha de deixar el bungalow o mobile-home en perfecte estat de neteja. En cas contrari es treuran 65 € de la garantia.

Neteja: Els espais s'han de mantenir nets. Queda estrictament prohibit llençar escombraries fora dels contenidors. Dos avisos relacionats amb brutícia o un mal manteniment de la seva zona poden causar l'expulsió de l'arrendatari. L'arrendatari ha de prevenir amb una assegurança adequada. L'arrendador no es responsabilitza en cas de robatori, incendi, mal temps, .. i en cas d'accident on l'arrendatari sigui responsable.

Mascotes són permesos en els càmpings, excepte al Camping Cypsela, mitjançant el pagament d'un suplement en el moment de la reserva. Les mascotes han d'estar lligades sempre i sín excepcions. A més han d'estar vacunads contra la ràbia (llibre de vacunes al dia). El propietari de vigilar que la mascota faci les seves necessitats fora del càmping i en cas contrari ha de recollir els excrements i llençar-les a les escombraries. Queda estrictament prohibit deixar la mascota sola a la parcel·la o dins d'un allotjament. Peròs considerades de rasa perillosa (categories 1 i 2) no seran acceptades al càmping.

Queixes només seran ateses en cas de realitzar per escrit i durant l'estada.

En cas de disputa s'aplica als tribunals competents de la ubiación del càmping.

GARANTIA : Per als allotjaments es demana una garantia de 300€ a l'arribada, i seran retornats màximum 5 dies després de la data de sortida. Un cop revisada l'inventari, la neteja i possibles danys. En cas de econtrarse amb faltes, les despeses derivades seran llevats de l'import de la garantia a retornar. Per a les parcel·les amb sala de bany privada es demanarà una garantia de 100 €. Aquest import serà retornat a l'arrendatari a la sailda.

AQUESTES CONDICIONS VALEN PER TOTS ELS CAMPINGS !

Satisfacción del cliente

Los destinos más atractivos

Reservas y pagos seguros

No se aplican gastos de gestión

¿Necesita ayuda?