Header Campings Sandaya

Dades legals dels llocs Sandaya

Us preguem que llegiu aquestes dades legals en cas de consulta del lloc web del grup Sandaya. Aquestes dades poden ser modificades, així que us convidem a consultar-les regularment. Aquestes condicions fan referència als vostres drets i responsabilitats legals vigents en cas de consulta d'aquest lloc web. Si feu una reserva en línia, heu de conèixer quines són les condicions generals de venda. El lloc web i el seu contingut es regeix per la Legislació francesa.

Dades de l'editor:

Aquest lloc web ha estat editat per Sandaya SAS amb el capital de 42.050.000€ i consta registrat al Registre de Comerç i Societats de París amb el número 524 027 455.

Seu social: Grup Sandaya, 39 rue de Washington, 75008 Paris.
Telèfon: 0033 411 329 000
Número de TVA Intracomunitari: FR 79 524027455
Assegurança de Responsabilitat Civil Professional: Allianz

Director de la Publicació i Responsable de la Redacció: Léa POLICARPE assistit de Ugo BOCCABELLA, Clément BRIQUET. 

Proveïdor del hosting: EPIserver AB, Regeringsgatan 67 box 7007, 103 86 Estocolm, Suècia contacte al 0046 855 582 700

Propietat intel·lectual:

Qualsevol ús en forma de reproducció, modificació, transmissió o distribució de qualsevol informació inclosa al lloc web es sotmet a la prèvia autorització escrita de Sandaya SAS, separant la còpia d'ús privat i no comercial (cercle familiar). Qualsevol explotació no autoritzada del lloc web o del seu contingut derivarà en la responsabilitat de l'internauta i constituirà falsificació.

L'estructura general, així como els programaris, textos, imatges animades o no, sons, coneixements i qualsevol altre element que forma part del lloc web són propietat exclusiva del propietari del lloc web.
Qualsevol representació total o parcial d'aquest lloc web per qualsevol societat, sense l'autorització expressa del propietari del lloc web, està prohibida i constitueix una falsificació sancionada pels articles L.335-2 i següents del Codi de propietat intel•lectual.

El mateix s'aplica a les bases de dades, si s'escau, en un dels llocs web de Sandaya, que estan protegits per les disposicions legals de l'1 de juliol de 1998 adaptant-se al Codi de la propietat intel•lectual de la directiva europea de l'11 de març de 1996 referent a la protecció jurídica de les bases de dades.
Qualsevol reproducció total o parcial d'aquestes marques o d'aquests logotips duta a terme a partir dels elements del lloc web sense l'autorització expressa del propietari del lloc web està prohibida, conforme a l'article L.713-2 del Codi de la propietat intel•lectual.

Responsabilitat i excepcions de garantia:

Sandaya SAS s'esforça en garantir la veracitat de les dades transmeses a través del lloc web i mantenir-lo actualitzat de manera regular. De totes maneres, es poden observar dades errònies o omissions. No s'aporta cap garantia respecte de les dades presents al lloc web. L'editor es reserva el dret de modificar el lloc web i suspendre funcions del lloc web en qualsevol moment i sense avís previ.
Sandaya no pot garantir l'accés continu al lloc web: pot succeir que el servei es vegi interromput per qüestions de manteniment, o degut a problemes informàtics, a una fallada del servei Internet o altres circumstàncies imprevistes. Així mateix, Sandaya no és responsable d'endarreriments, dificultats d'ús o incompatibilitat entre el present lloc web i els fitxers o el navegador.

Informàtica i llibertats:

Segons les disposicions de la llei de 6 de gener de 1978 referents a Informàtica, els fitxers i les llibertats modificada, els tractaments automatitzats de dades nominatives realitzades a partir del lloc web han estat objecte d'una declaració a la Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats (Cnil) que ha lliurat un rebut amb el número 1691887.

L'usuari està ben informat que, conforme a l'article 32 de la llei informàtica, els fitxers i les llibertats del 6 de gener de 1978 modificada, les dades comunicades per l'usuari arrel dels formularis presents al lloc web, són necessàries per respondre a la seva demanda i es destinen al propietari del lloc web, responsable del tractament amb fins de gestió administrativa i comercial.

L'usuari està informat que disposa d'un dret d'accés i rectificació sobre les dades que fan referència al mateix escrivint al propietari del lloc web a la següent adreça: Groupe Sandaya, Servei d'Anul•lació, Avinguda Georges Frêche, 34830 Clapiers.

Cookies:

L'usuari està informat que, arrel de les visites al lloc web, un cookie es pot instal•lar automàticament en el seu programari de navegació. El cookie és un bloc de dades que no permet identificar els usuaris, però serveix per registrar les dades referents a la navegació d'aquest al lloc web.
La parametrització del programari de navegació permet informar sobre la presència de cookie i rebutjar-la de la manera que es descriu a la següent adreça: http://www.cnil.fr/.
L'usuari disposa d'un dret d'accés, de retirada i modificació de dades personals comunicades mitjançant les cookies amb les condicions indicades anteriorment.

Enllaços hipertextos:

Per tal de facilitar l'accés a altres llocs web que poden aportar dades complementàries, Sandaya ha introduït un cert número d'enllaços al lloc web. Tot i això, la responsabilitat de l'editor no es veurà compromesa a títol d'un tercer lloc web al qual l'internauta hagi accedit a través del lloc web. La societat Sandaya no disposa del mitjà de control del contingut d'aquests llocs webs, de manera que no és considera responsable de la seva manca de disponibilitat, contingut, publicitat o altres elements. A la inversa, llocs web externs poden incloure enllaços hipertextos dirigits al lloc web. Un enllaç d'aquesta mena no es podrà instal•lar sense el previ acord escrit del grup Sandaya.

Newsletters:

Si us aboneu al lloc web per tal de rebre les newsletters dels càmpings Sandaya, rebreu per correu electrònic les dades de les nostres prestacions. Aquestes comunicacions tenen un caràcter informatiu i en qualsevol moment podreu donar-vos-en de baixa fent clic sobre l'enllaç dirigit a aquest fi situat a la part inferior de la newsletter.

Concurs i joc:

En certes èpoques, Sandaya proposa concursos, jocs gratuïts i promocions al lloc web. Es regeixen per disposicions especials accessibles a les pàgines web relacionades amb les mateixes.

Contacte:

Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del lloc web, us podeu posar en contacte amb Sandaya:

 

Satisfacción del cliente

Los destinos más atractivos

Reservas y pagos seguros

No se aplican gastos de gestión

¿Necesita ayuda?